آقایم  ! مهدی جان !

مراباعشق خود درگیر کردی!

 

به پایم با غمت زنجیر کردی!

 

بدان،دنیای بی تو هیچ باشد

 

دلم را از زمانه سیر کردی

 

تو با رفتن به پشت ابر ایام!

 

غروب جمعه را دلگیر کردی!

 

یا ابا صالح المهدی (عج) ادرکنی ...