پیشاپیش ،حلول ماه مبارک

رمضان ،ماه نزول قرآن

،ماه میهمانی وضیافت الهی

را به عموم مسلمانان جهان

به خصوص شما مؤمنان تبریک

عرض می کنم .التماس دعا .