ای آنکه در نگاهت حجمی زنور داری !

کی از مسیر کوچه قصد عبور داری ؟

چشم انتظار ماندم،تا برشبم بتابی !

ای آنکه در حجابت دریای نور داری  !


من غرق درنگاهم،کی می کنی نگاهم؟

برعکس چشم هایم،چشمی صبورداری !

از پرده ها برون شو ،سوز نهانی ما !

کوک است ساز دلها،کی میل شورداری؟

درخواب دیده بودم،یک شب فروغ رویت!

کی در سرای چشمم،قصد ظهور داری؟

اللهم عجل لولیک الفرج الصاحب الزمان .