بخشیدن کسی آسان است،اما  اینکه :      

 بتوان ،دوباره به آن اعتماد 

  کرد،داستان کاملاً متفاوتی است  .

بیاییم در این شب های سرشار از رحمت ومغفرت ،همدیگر را ببخشیم تا مورد بخشش پروردگار مهربان قرار گیریم .بیاییم دلهای خود را فرودگاه مهرومحبت به دیگران قراردهیم تا خداوند نیز بهشت بیکرانش را فرودگاه آرامش جانمان قرار دهد . چنین باد .