دوستان سلام ، به تقویم تاریخ هفته توجه فرمایید :

 

جمعه 10 مرداد =غزوه حنین _دراین روز در سال 8

هجری بعد از 15 روز از فتح مکه،غزوه حنین به وقوع

پیوست .

شنبه 11 مرداد = ورود حضرت مسلم به کوفه _در این

روز در سال 60 هجری حضرت مسلم(ع)وارد کوفه

شدند.مردم کوفه به خدمتش شتافتندونامه امام

حسین(ع) را استماع کردند.

سه شنبه 14 مرداد =ویرانی قبور ائمه بقیع (ع) _دراین

روز ودرسال 1344 هجری قبور ائمه بقیع(ع) درمدینه

منوره به دست وهابیون تخریب شد .