به این خاطره توجه کنیدوبه عظمت مردان

بزرگ ایران اسلامی پی ببرید :

 

مرحوم یاسر عرفات رهبرفقید فلسطین

درخاطرات خود می نویسد : زمانی که

جوان بودم در دانشگاه قاهره مصر دررشته

مهندسی ...درس می خواندم،خبردارشدم

یک ایرانی قراراست دردانشگاه سخنرانی

کند،خودرا به محل سخنرانی رساندم،یک

جوانی پرشوردرجایگاه قرارگرفت ویک

سخنرانی آتشینی برضداسرائیل وحمایت

از فلسطین وانتقاد ازبرخی کشورهای

عربی ،ایراد کرد.بعداز سخنرانی به اوعلاقه

مند شدم وبا اوصحبت کردم.به من گفتند

کجایی هستید؟گفتم اهل فلسطین

هستم،باتندی گفتند:اینجا چه می

کنید؟گفتم دانشجوهستم ودرس می

خوانم .گفتند:اکنون که فلسطین دراشغال

دشمن است درس واجب تر است یا دفاع

از مملکت ؟همانجا تصمیم گرفتم وبه

فلسطین آمدم وباگرفتن اسلحه به صف

مجاهدان فلسطین پیوستم ،وآن جوان

ایرانی که بعدهاشهید شد، اسمش بود

:سید مجتبی نواب صفوی رهبر فدائیان

اسلام.(ره)البته بیان خاطرات آقای عرفات به معنی تایید ایشان نیست