سلام دوستان خوبم ،یکی ازدوستان

وبلاگی ام در جواب مطلبی که در باره

حمایت از فلسطین وغزه نوشته بودم

،مطلبی رابااین عنوان برایم ارسال کرده

بود که:«ما نباید از فلسطینی ها حمایت

کنیم ،زیرا همین فلسطینی هادرکشورهای

عربی ویا اروپایی،با ایرانی هایی که دنبال

کار می روندبسیار بد وزشت برخورد می

کنندوبه آنها توهین می کنندومانع کارآنها

می شوند ».من هم ضمن تشکر از این

برادرهم وطنم،عرض می کنم :ما درایران

اسلامی از فلسطینیانی حمایت ودفاع می

کنیم که: در فلسطین بمانند وازسرزمین

مقدس خود دفاع کنند ودرمقابل دشمن

مقاومت کنند،مثل همین مردم مقاوم

ومظلوم غزه ودیگر فلسطینی هایی که در

صف مقاومت با اسرائیل غاصب قرارگرفته

اند.شرط حمایت ما،همین است وگرنه

فلسطنی مرفه وخوش گذران وپولدار وبی

غیرت که با خانواده خود در کشورهای

غربی وعربی دررفاه وخوش گذرانی

زندگی می کند،نه تنها مورد حمایت ما

نیست بلکه درمقابل او به خاطر بی

حرمتیش به هرایرانی می ایستیم ،واجازه

کوچکترین بی ادبی به هرایرانی رانمی

دهیم. بفرمایید نظر شما چیست ؟