سلام دوستان خوبم، امروز مطلبی را در

روزنامه خواندم وبسیار متعجب شدم ،

آقای سردار احمدی مقدم فرمانده محترم

نیروی انتظامی گفته اند :

به ما چه ربطی دارد خانم وآقا در کنسرت

کنار هم می نشینند یا نه ؟!!

درجای دیگری گفتند: در بحث تفکیک

جنسیتی کنسرت ها ما ترجیح دادیم

سکوت کنیم .!!!

مردم متدین می پرسند :پس به چه کسی

ربطی دارد؟ به نیروی انتظامی ربطی

ندارد،به دولت مردان ربطی ندارد،مجلسی

ها،واکنش مناسبی رانشان نمی دهند،قوه

قضائیه گرفتارمشکلات خود

است .آیا همین گفتاروکوتاهی ها چراغ

سبزی براعمال خلاف کاران نیست ؟آیا

آنهارا بررفتار پر خطر وشکستن هنجارهای

دینی جامعه،تشویق نمی کند؟آیابا این

حال افراد متدین وجوان های با غیرت،می

توانند درامنیت کامل،خلاف کاران را امر به

معروف ونهی از منکرکنند؟آیاخون جوانان

بسیجی که به خاطر فریضه مقدس امربه

معروف ونهی ازمنکر،به ناحق به زمین

ریخته شدوبه دست همین ارازل واوباش

به درجه شهادت رسیدند،به پای مسؤلانی

که کوتاهی کرده اند،نوشته نخواهد

شد؟آیاشهدا از عمل کرد فرهنگی مسؤلان

نظام،راضی هستند؟و...

آقای احمدی مقدم،فرمانده محترم نیروی

انتظامی،ای کاش به گفته خود عمل می

کردیدوسکوت اختیار می کردید ونمی گفتید

که به ما چه ربطی داردوبا حرف خود دل

متدینین وخانوادهای شهداوایثارگران را

خون نمی کردید.پس به چه کسی ربطی دارد ؟؟؟