دهم شهریور،سالگرد

عملیات بزرگ کربلای 2

 

 .درسال 1365 رزمندگان

اسلام  عملیات به یادماندنی کربلای 2 را در منطقه حاج

عمران عراق آغاز کردند.دراین عملیات، رزمندگان اسلام

توانستند ضربات سنگینی به دشمن بعثی عراق وارد

کنند وچندین کیلومتر از مناطق عمومی حاج عمران عراق

را به تصرف خود درآورند.در این عملیات بزرگ که تیپ

الغدیر مجاهدان عراقی ولشکر قدس ولشکرامام رضای

مشهد شرکت داشتند،194 تن از نیروهای لشکرقدس به

شهادت رسیدندوهمچنین شهیدکاوه فرمانده لشکر امام

رضای مشهدوشهیدقلی پور وشماری از سپاه اسلام به

درجه شهادت رسیدند.روحشان شاد وراهشان مستدام

باد.برای شادی روح مطهر شهدا صلوات.