بابا موبایل میخوام !

بابا لب تاپ میخوام !

بابامیخوام برم مسافرت پول بده

بابا لباس ندارم !

بابا برای دانشگاه پول لازم دارم

بابا .........بابا..........بابا............

چرا یک مرتبه هم گفته نمیشه :

بابا،همین که در پیشم هستی

برام کافیه ...؟

بودن در کنار تو برای من یک

دنیاست ...!!!

 

                (برای سلامتی همه ی بابا های دنیا صلوات )

                                منبع : کوله پشتی