از امام جعفر صادق (ع)روایت شده که فرمود:    هر کس در روز  اول ماه رجب حضرت امام حسین (ع) رازیارت کند ،خداوند متعال گناهان اورا می بخشد .سزاوار است مؤمنین در این روز به زیارت   امام حسین (ع)   مشرف  شوند و اگر ممکن نباشد مشاهد مشرفه دیگر معصومین را زیارت کنند واگر این هم ممکن نباشد ،با سلام از راه دور به طرف آن قبور شریف اظهار ارادت نمایند .               (  السلام علیک یا ابا عبد الله الحسین )