امام خمینی (ره) :

 

من افتخار می کنم که خود یک

بسیجیم،

 

و از خدا می خواهم که مرا با

بسیجیانم محشور گرداند..