دکتر روحانی رئیس جمهور :                                                    

اسلام ، ایران ، رهبری وقانون اساسی چتر وحدت آفرین شیعه وسنی است .

جانشین فرمانده سپاه قدس  :                                            مدیریت جهادی به معنای چفیه به گردن انداختن ولباس خاکی به تن کردن نیست باید از فرهنگ شهدا درهمه زمینه ها استفاده کنیم .

سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله :                                                              خطر سرنگونی نظام سوریه بر طرف شده وازمرحله خطرناک تقسیم سوریه عبور کردیم .

نوری مالکی  نخست وزیر عراق :                                                                       به صراحت اعلام می کنم که بر هیچ کس پوشیده نیست ،عربستان مسؤل کشتار همه مسلمانان است وباید گفت ثروت این کشور به ابزاری برای کشتار ودخالت در امور کشورهای دیگر تبدیل شده است .