ذکر روز جمعه 100  بار   :

 

 

 اللهم    صل علی محمد و  آل

 

 

 

محمد و عجل فرجهم

 

 


   پس شما هم امروز نیت کنید 100 مرتبه این ذکر را تکرار کنید  :اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم .