ماشهادت رابرای خودمان حیات می دانیم . شهادت است که پیروزی را حاصل می کند . شهید از همه افراد افضل است .جوان های ما شهادت را سعادت می دانند . شهدا ذخایر عالم بقاء هستند . انها که بر حق بمدند شهید شدند .درشهادت موت نیست یک حیات جاوید است . شهید نظر می کند به وجه الله . من شهادت در راه حق واهداف الهی را افتخار جاودانی می دانم . شهادت ارثی است که از اولیاء به ما رسیده است . خدا می داند که  راه ورسم شهادت کور شدنی نیست . خوشا به حال انان که با شهادت رفتند . شهادت چراغ هدایت ملتهاست . شهادت عزت ابدی است حیات ابدی است . هرچه انقلاب اسلامی دارد از برکت مجاهدت شهدا وایثارگران است . خون شهیدان ما امتداد خون پاک شهیدان کربلاست . شهدا در صف شهدای کربلا هستند . جمهوری اسلامی مرهون شهادت شهیدان است . رحمت خداوند بر همه شهیدان ورضوان ومغفرت حق بر ارواح مطهرشان . امروز فرصتی است که همه با شهیدان تجدید خاطره کنند از انان از صمیم جان قدردانی کنند .ما شهدت را یک فوز عظیم می دانیم .شهدا شمع محفل دوستانند . در راه خدا از شهادت باکی نیست .