الهی !

الهی !

الهی من جزتو چه کسی را دارم تا ازاوبخواهم غم ورنجم را برطرف کند؟ اینک رو به سوی تو آورده ام ودست حاجت به درگاه تودراز کرده ام.

پس به عزت وجلالت قسم ،دعایم رامستجاب کن،ومرابه آرزویم برسان ومرانا امید مگردان.

ای که ازبندگانت بسیار زود راضی می شوی! ببخش بر بنده ای که به جزدعاوتضرع هیچ ندارد.

ای که نام تودوای دردمندان،یاد توشفای بیماران واطاعت ازتو بی نیازی درجهان است!

رحم کن به کسی که سرمایه اش امید به توست وجز گریه اسلحه ای ندارد.

ای بخشنده کامل ترین نعمت ها!ای دفع کننده هر بلا! ای نور دلهای وحشت زده درظلمت ها! درود فرست برمحمدوآل محمدوبا من آن کن که لایق شان توست. (آمین)


/ 0 نظر / 5 بازدید