دوست دارید بشنوید ؟

راستی دوست دارید یک حقیقت را برایتان بگویم ؟ناراحت

نمی شوید؟ پس می گویم :گوش بدهید :

مشکلات، ماننددست اندازهای

جاده،کمی از سرعت تان را کم

می کند ،اما از جاده صاف بعد از

آن لذت خواهید برد، زیاد روی

دست اندازها توقف نکنید !به

حرکت تان ادامه دهید،زیرا لذت

بعد از آن است،مشکلات

شما را خسته نکند.

« ان مع العسر یسراً» به درستی که بعد از سختی آسانی است .(قرآن کریم)

/ 5 نظر / 18 بازدید
khodai

آنان كه می خواهند خوب زندگی كنند باید به حقیقت نزدیك بشوند زیرا پس از نیل به مقام حقیقت یابی است كه دست از غم و اندوه دنیا دست بر می دارند. افلاطون[گل]

مراد عیسوند

هر گاه به توانائی خود برای موفقیت شک کردید،به موانعی فکر کنید که دیگران به آن چیره شده اند (اندرو-ماتیوس)

الی

خیلی زیبا بود به درد الان من میخوره