آیا کسی هست بگوید...

آیا کسی هست بگوید اینها به چه گناهی

به دست جلادان آمریکایی کشته شدند ؟

/ 5 نظر / 19 بازدید
سید ابوالقاسم نبوی

خونخواهی وخودخواهی جلادان هیچ حد و مرزی ندارد!!!

بهنام

به امید روزی که آقای ما بیاید و جهان را از ناعدالتی پاک سازد

راه فردا

[گل]