ای ...!

ای خدای مهربان !

همچنان که در روزتولدم مرا گریه دادی! درحالی

که همه می خندیدند، در لحظه مرگم، مرا

بخندان و ازمن راضی باش، درحالی که همه

اشک می ریزند وبرایم دعا می کنند .


ای خدای مهربان !


به تو محتاجم،هر روز،هر لحظه،هر ثانیه که

نفس می کشم،محتاج تو هستم،من بی تو

ناتوانم،من بی تو هیچ هستم، خدایا !مرا دریاب

،سخت درمانده وگرفتارم ،تا این لحظه هم،اگر

لطف تونبود من هیچ بودم،خدایا!چگونه شکر

نعمتت را سپاسگزاری کنم که خود اعتراف به

ضعف وناتوانی خویش می کنم؟خدایا !جز توهیچ

کسی رانمی شناسم که راه نشانم دهد،پس

توخود راه نشانم بده ،که راه تو ،راه سعادت

ورستگاری است .

خدایا! چنان کن  سرانجام کار ، تو خوشنود  باشی و ما رستگار.  (آمین یارب العالمین)

/ 0 نظر / 3 بازدید