خورشید مغرب

ای منجی انسان،ای صاحب الزمان(عج)توراغایب نامیده اند چون ظاهرنیستی نه اینکه حاضرنباشی .آنان که غیبت را به معنای حاضرنبودن می پندارند ،فرق میان ظهور وحضور رانمی دانند .آقاجان ! ظهورت راازخدا می طلبم نه حضورت را.ای آقای من آنگاه که ظاهر می شوی،همه انگشت حیرت به دندان می گزندوبا تعجب می گویند که توراپیش ازاین هم دیده اند وراست می گویند ،چراکه تو درمیان مایی زیرا امام وپیشوای مایی .    

     (راستی !بازدید کنندگان عزیز آیا دلتان برای آقا امام زمان(عج) تنگ نشده است ؟! )

                    (    به نیت ظهورش  صلوات  )

/ 0 نظر / 3 بازدید