پیام جمعه __ 6

نظم در صفوف نماز جمعه :

مسلمانان بانظم درصفوف نماز جمعه یک نوع آرایش نظامی را در دید دیگران به نمایش می گذارند .

حضرت رسول اکرم (ص) می فرمایند : ای مردم !صفوف خودرا منظم ومساوی کنید ودوش به دوش یکدیگر بایستید تابین شما فاصله وجدایی نیفتد و نامرتب نباشید که خداوند دلهای شمارا از یکدیگر دور می گرداند وبدانید که من شما را از پشت سر می بینم . یعنی متوجه منظم بودن و یا نامرتب بودن صفوف شما هستم .

حضرت علی (ع) نیز می فرمایند : فضای خالی بین صف ها را پرکنید ،کس که می تواند صف اول راکامل کند ویاصف نزدیک به آن را، پس چنین کند ، همانا خداوند وفرشتگان او برکسانی که صف هارا کامل می کنند درود می فرستند .

                « نمازتان قبول حق تعالی »

/ 0 نظر / 3 بازدید