/ 2 نظر / 18 بازدید
khodai

ای شهیدان ، عشق مدیون شماست """هرچه ما داریم از خون شماست ای شقایق ها و ای آلاله ها """ دیدگانم دشت مفتون شماست . . .[گل]

شعیب فرامرزی

سلام هر که دارد ز شما مرغ اسیری به قفس/ برده در باغ و به یاد منش آزاد کنید آشیان من بیچاره اگر سوخت چه باک/ فکر ویران شدن خانه صیاد کنید جور و بیداد کند عمر جوانان کوتاه/ ای بزرگان وطن بهر خدا داد کنید گر شد از جور شما خانه موری ویران/ خانه خویش محال است که آباد کنید ملک الشعرا بهار