روز ها فکر من این است ...

       

روزهافکر من این است وهمه شب سخنم

که چرا  غافل از  احوال  دل  خویشتنم 

  از کجا  آمده ام ، آمدنم  بهر چه بود

به  کجا می روم ؟ آخر  ننمایی وطنم

مانده ام سخت عجب از چه سبب ساخت مرا

یا چه بودست مراد وی از این ساختنم

مرغ  باغ ملکوتم ، نیم  از عالم خاک

دوسه روزی قفسی ساخته اند از بدنم (حضرت مولانا )

               

/ 14 نظر / 21 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شهید آیت

تولد سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی تبریک و تهنیت برای سلامتی و ظهور مولا و سرور عزیزمان امام مهدی جان عج و سربازان ارزشمندش و پیروزی جبهه حق صلوات التماس دعا [گل]

محمد

سلام شعر عالیه به من هم سریزنید

وحید53

به کجا می بری آخر ننمایی وطنم ما نی ریم می برتمون

راه فردا

[گل]

دل نوشته های زیبا

مــن کــــــه در تنـــگ بــــرای تــو تـمـــاشــا دارم بــــا چـــــه رویـــــی بنــــویـســم غــم دریا دارم؟ دل پر از شوق رهایی سـت ،ولی ممکن نیست بـــــــه زبــــــان اورم ان را کـــــــــه تــمــنـــا دارم چــیســـــتم؟! خــــاطــره زخـــم فرامــوش شده لـــب اگــــر بــاز کـــنم بـا تــو ســخن هـــــا دارم بـا دلــت حســـرت هم صحبتی ام هست ،ولی ســنگ را بــا چـــه زبانــــی بــه ســـخن وادارم؟ چیـــزی از عمــر نمانده ست ،ولی می خواهم خــانــه ای را کــــه فــــروریــختـــه بــر پــا دارم... فاضل نظری

راه فردا

[گل][گل]