منشا انقلابات...

کتاب منشآ انقلابات عظیم بوده

است. ودر دنیا لذتی مانند

مطالعه کتاب نیست.

 

وشماهم هرگاه وقت کردید کتاب بخوانید.

/ 2 نظر / 17 بازدید
khodai

کاملا موافقم....یار مهربان و داناوخوش بیان[گل]