آیا انسان .....

 « الم یعلم بان الله یرای »

 

 آیا انسان نمی داندکه خدا

         او را می بیند ؟

                

              «   سوره علق _ آیه 14  »

چرا ؟ چرا ؟می داند ، لکن خود را به نادانی وغفلت

می زند .!!!!!!!!

/ 4 نظر / 21 بازدید
کوله پشتی

چه آپ زیبایی... مرحبا

کوله پشتی

متاسفانه همه ما میدانیم خدا ناظر است ولی خودمان را به کوچه علی چپ میزنیم.