شعور _شهوت

سلام دوستان عزیز،

 

به مطلب زیرتوجه فرمایید:

 

خداوند تعالی به فرشتگان

شعور داد وشهوت نداد، به

حیوانات شهوت داد وشعور نداد.

ولی به انسان ،هم شعور داد

وهم شهوت ،

 

حال توجه فرمایید،اگر انسان به

طرف شعور برود،از فرشتگان

هم بالاتر می شود واگر به طرف

شهوت برود از حیوانات هم پایین

تر می رود.

 

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
انسان

احسنت