/ 6 نظر / 18 بازدید
شعیب فرامرزی

سلام هیچ وقت ،هیچ چیز را بی جواب نگذار یم جواب نگاه مهربان را با لبخند جواب دورنگی را با خلوص جواب مسئولیت را با وجدان جواب بی ادب را با سكوت جواب خشم را با صبوری جواب پشتكار را با تشویق جواب كینه را با گذشت جواب گناه را با بخشش جواب دلمرده را با امید جواب منتظر را با نوید آری، هیچ وقت ،هیچ چیز را بی جواب نگذار یم

khodai

ای روشنای خانه امید، ای شهید """ ای معنی حماسه جاوید، ای شهید چشم ستارگان فلک از تو روشن است"""ای برتر از سراچه خورشید ای شهید[گل]

بهنام

یاد شهدا گرامی و راهشان پر رهرو. ان شاء اله

...

مطمئنید ؟

ع.مرصاد

اللهم الرزقنی توفیق الشهادت