توبه کنید توبه نصوح __

ای کسانی که ایمان آوردید،به سوی خدا

توبه کنید توبه ای نصوح،امید است که او

بپوشاند گناهان شمارا وشمارا وارد باغهایی

در بهشت کند که در زیر آن نهرهای زیبا

جاری است . (قرآن کریم_سوره تحریم،آیه 8 )

/ 1 نظر / 18 بازدید