/ 1 نظر / 18 بازدید
انسان

یک عده از چشمانشان غذا میریزد از بس میخورند ویک عده گرسنه