توبه کند و..._

بگو به بندگانم همانا من البته

آمرزنده کسی هستم که توبه

کندوسپس کار نیک نماید واورا 

به راه راست هدایت کنم .

(قرآن کریم_سوره طه ،آیه 82 )

 

/ 2 نظر / 18 بازدید
ساحل

با سلام توفیقاتتون در نشر ایات کتاب معشوق افزون