شهید گمنام سلام ...

شهید گمنام سلام ، خوش اومدی مسافر من،خسته

نباشی پهلوون ، شهید گمنام سلام ، پرستوی مهاجر من

، صفا دادی به شهرمون ، وقتی رسیدی همه جا ، بوی

خوش خدا پیچید ، تو مگه کجا بودی ؟ وقتی رسیدی همه

جا ، عطر گل نرگس اومد ، مگه با آقا بودی ؟ وقتی

رسیدی همه اشکا، مثل زهرا می چکید ، تو مگه کجا

بودی ؟ تو مگه کجا بودی ؟ شهید گمنام بگو ، بگو به من

حرف دلت رو ، تا کی می خوای سکوت کنی ؟ راستی

هنوز مادر پیرت تو خونه منتظره ،! چرا اینجا خوابیدی ؟

راستی بابا دق مرگ شد وعمرش سر اومد !خدا رحمتش

کنه ، راستی کسی نیست مادر و حتی به دکتر ببره !چرا

اینجا خوابیدی ؟ شهید گمنام ،خودم می دونم شرمنده

پلاکتم ، مدیون اشک فرزند بی پناهتم ، حق داری هر چه

بگی ،بروم نیار گلایه هاتو ، خودم دارم دق می کنم ،تو

فقط غصه نخور ، باشه دیگه دعا برا یوسف زهرا می کنم

، وای ، وای ، وای ، وای، وای،  وای . 

/ 0 نظر / 18 بازدید