چندابیات از ...

                      قرآن

 

           تشنه ام،خشکم،کویرم،دیگرای باران بگیر !

           ای تلاطم های روح خسته ام، پایان بگیر

           درمیان این همه طوفان و موج و گرد باد

           ای دل بی تاب من،آرامش از قرآن بگیر .

            

                      ای دوست !

            امشب که شوق دیدن مهتاب کرده ام

            تصویر چشم های تو را قاب کرده ام

            بگذار از مقابل روی تو  بگذرم

            امشب هوای جرعه ای از آب کرده ام  .

                            

                             خدایا  !

           مارانکند تو هم به چیزی نخری !

           حتی به بهای خرده ریزی نخری !

           این قلب شکسته راکه دارایی ماست

           یا رب ! نکند تو هم پشیزی نخری !

                                         (بهجت فروغی مقدم) 

/ 1 نظر / 4 بازدید

فقط داستان