بیکار...

خداوند فردی را که بیکار باشد

دشمن می دارد.

باید با تمام قوا کار کردتاخداوند از

انسان راضی وخوشنود باشد.

نظر شما چیست؟

/ 0 نظر / 18 بازدید