امیر کبیر ...

سلام ،گویند : روزی امیر کبیر به تنهایی در یک اتاق روی دو زانو وبا ادب نشسته بود که یک خادمی جهت کاری وارد اتاق شد وبا دیدن امیر کبیر گفت : آقا راحت تر بشینید اینجا که کسی نیست ! امیر کبیر ضمن تشکر گفت :اگر اینجا کسی نیست امیر کبیر که هست وباید به خودم احترام بگذارم تا دیگران هم به من احترام بگذارند.

وبدین جهت است که گفته اند :

خودتان را محترم وعزیز بدانید،تا پیش همگان عزیز بمانید .

/ 7 نظر / 18 بازدید
شهید آیت

سلام آیا وقت آن نرسیده است که صهیونیزم بین المللی 1 درصدی را با بینایی و بصیرت بشناسیم و نقشه های شومشان را خنثی کنیم و اجازه ندهیم بازی کثیف 11 سپتامبر دوباره تکرار شود و آخرالزمان تحریف شده توراتی را رقم بزنند پس همه باهم متحد شویم یکدیگر را دوست بداریم با بصیرت و بینایی به حوادث جهان بنگریم و ازجان مال شرف آرمان آزادی و آزادگی خود و دوستانمان در برابر شیطان بزرگ دفاع کنیم و سرباز مخلص جبهه حق و مولا و سرورمان مهدی (عج) باشیم

شهید آیت

روح این مرد ارزشمند شاد که به دست استعمار کثیف به شهادت رسید

الی

خیلی زیبا بود تا به خودمون احترام نذاریم کسی بهمون احترام نمی گذاره

راه فردا

[گل]