بیاییم...

سلام،اگر موافقید بیایید مثبت

فکر کنیم وافکار منفی راهمیشه

از خود دور کنیم .عقل وشرع

حکم می کند که همه را مثبت

ببینیم مگر اینکه منفی بودنش

بر ما ثابت شود . نظر شما چیست ؟

/ 2 نظر / 24 بازدید