سخنان مقام معظم رهبری درباره شهید وشهادت

شهیدان باخون خود جامعه را زنده کرده اند . شهیدان بهترین وارزشمند ترین الگو برای ملت ایران بویزه جوانان هستند .شهادت یعنی وارد شدن در حریم الهی . شهید معلم انسانهای دیگر است . شهادت نشانه استواری است .شهیدان انقلاب اسلامی هرگز فراموش شدنی نیستند .سلام خدا بر شهیدان بر انسانهای ازاده وبزرگی که جان بر سر پیمان نهادند .ما تاریخ خود را مرهون شهادت طلبی می دانیم واین شیوه اساسی را باور کننده مجاهدتهای ملت خود می شماریم .همه ملت باید قدر شهدا را بدانند. شهیدان در راه خدا روز به روز در چشم اهل دل ودر متن تاریخ ما برجسته تر ودرخشان تر می گردد .شهادتها انقلاب مارا پابرجا وتضمین کرده است . بالاتر از شهادت در راه خدا چیز دیگری تصور نمی شود .هر شهید پرچمی برای استقلال وشرف این ملت است .شهادت یک پاداش است پاداش کارهای خوب پاداش دل پاک وصاف است .مظهر قدرت ایران شهدا هستند .شهدای ما مثل ستارگانی درتاریخ ما می درخشند .

 

          

/ 0 نظر / 4 بازدید