آیا داعش این سخن را خوانده است ؟

چهارپایان شش حق برصاحبش دارند :

چون وارد منزل شوداول او را علف دهد، چون به آب رسد

آبش دهد، به صورتش نزند که تسبیح خدا می گوید ، در

حال توقف بر پشتش نشیند ، بیش از قدرتش بر وی بار

ننهد ،وبیش از توانائیش سرعت از او نخواهد .

                            {رسول خدا (ص) }

وقتی این حدیث شریف را از رسول خدا (ص) در باره حیوانات خواندم،خیلی به فکر فرو رفتم ،که خدایا دین اسلام در باره حیوانات این همه ترحم کرده وباید انسان حقوق آنهارا رعایت کند،ولی داعش که این همه به دروغ دم از پیامبر خدا می زند،واین همه در باره انسان ها قساوت کرده و به آن جنایت که هیچ جای دنیا انجام نمی دهند مرتکب می شود!!!

آیا اینها این سخن پیامبرخدارا نخوانده اند؟انسان که حق ندارد به حقوق حیوانات تعدی وتجاوز  کند پس چرا با انسانهای دیگر چنین می کند؟؟؟

یکی از دوستانم می گفت وقتی که به داعشی ها انسان گفته می شود ،خودش خجالت می کشد که به او هم انسان گفته شود!!!

/ 2 نظر / 18 بازدید
khodai

حیوانات انسان نما(داعشی ها) وصد البته هزاران بار بدتر از حیوان درنده[شیطان]

شهید آیت

سلام همه ما شب انتخابی خواهیم داشت که به صف عاشورائیان بپیوندیم و یا از معرکه جهاد بگریزیم و در خون ولی خدا شریک باشیم. ان شاء الله در پناه حق و تا (تحقق) وعده الهی و یاری دولت ایشان خواهیم جنگید