بگو به بندگانم..._4

بگو به بندگانم،ای آن کسانی که اسراف

نمودید،در ارتکاب گناهان،مایوس ونا امید

نشویداز رحمت من،البته خداوند گناهان

شمارا تماماً می آمرزد.

  (قرآن کریم _سوره زمر آیه 53)

/ 1 نظر / 17 بازدید